Mỡ bôi trơn công nghiệp

Độ nhớt

NLGI 0, 2

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

High quality grease made from lithium complex soap, containing Molybdenum Disulfide (MoS2), for industrial and automotive applications. PTT Moly-Plex Grease consists of mineral base oil, lithium complex soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection. ...

Độ nhớt

NLGI 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

High quality grease made from lithium soap, containing Molybdenum Disulfide (MoS2), for industrial and automotive applications. PTT Moly EP Grease consists of mineral base oil, lithium soap, EP (Extreme Pressure) additive, rust and oxidation inhibitors which provide good lubrication and protection. ...

Độ nhớt

NLGI 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

PTT LI-PLEX Grease is a high quality grease, produced from Lithium complex soap and antirust and anti-corrosion additive package. ...

Độ nhớt

NLGI 0, 1, 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

là mỡ gốc lithium cực áp cao cấp được sản xuất từ dầu gốc khoáng cao cấp và chất làm đặc phức Lithi , phụ gia cực áp, chất ức chế oxy hóa và ăn mòn thích hợp trong công nghiệp cũng như máy móc động cơ dân dụng ...

« ‹ 1 2 »