Các loại dầu khác

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

PTT SPINDLE OIL 10, 22 are low viscosity multi-purpose lubricating oil, produced from high quality base oils and contain anti-wear and anti-oxidation additives Designed for the lubrication of high speed textile machines and automated machine tools. ...

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

PTT Needela is a low viscosity industrial lubricating oil for knitting machines, produced from high quality paraffinic base oil which exhibits high performance and long service life. PTT Needela 10, 22, 32 contain rust and oxidation inhibitors. ...

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

là dầu bánh răng công nghiệp cực áp và độ nhớt cao được pha chế từ dầu gốc, bitumen, phụ gia chịu cực áp và chất bám dính. Nhờ vậy mà dầu thích hợp cho bôi trơn và làm mát các thiết bị máy móc tải nặng như máy cán mía trong công nghiệp mía đường ...

« ‹ 1 › »