Dầu bánh răng công nghiệp

Độ nhớt

ISO VG 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680

Tiêu chuẩn

AGMA 250.04 DIN 51517 Part 3 U.S. Steel 224


Đánh giá

là dầu bánh răng công nghiệp cực áp được pha chế từ dầu gốc parafinic cao cấp, phụ gia chống oxy hóa và phụ gia chịu cực áp không chứa Chì. ...

Độ nhớt

Nhập độ nhớt (English) của sản phẩm.

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

là dầu nhớt độ nhớt siêu cao được pha chế từ dầu gốc độ nhớt cao, chất lượng cao. Với sự có mặt của phụ gia chịu cực áp EP đảm bảo khả năng bảo vệ thiết bị lâu bền và chịu tải trọng cao. ...

« ‹ 1 › »