Dầu thủy lực

Độ nhớt

ISO VG 15, 32, 46, 68, 100

Tiêu chuẩn

DIN 51524 Part 3 Vickers M-2950-S, I-286-S US Steel 127, 136 Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 Denison HF-0, HF-1 ISO 6743-4 Category HV


Đánh giá

là dầu thủy lực chống mài mòn cao cấp được pha chế từ dầu gốc Parafin chất lượng cao và phụ gia chống mài mòn, chống oxy hóa và phụ gia tăng chỉ số độ nhớt mang lại tuổi thọ rất cao. ...

Độ nhớt

ISO VG 32, 37, 46, 68, 100

Tiêu chuẩn

DIN 51524 Part 2 Vickers M-2950-S, I-286-S US Steel 127, 136 Cincinnati Milacron P-68, P-69, P-70 Denison HF-0, HF-1 ISO 6743-4 Category HM


Đánh giá

là dầu thủy lực chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chống mài mòn & chống oxy hóa cao cấp nhờ vậy mà PTT Hydraulic 32, 37, 46, 68, 100 có tuổi thọ rất cao. ...

Độ nhớt

ISO VG 32, 46, 68, 100

Tiêu chuẩn

Denison Hydraulic HF-2 Vickers I-286-S


Đánh giá

là dầu thủy lực đa dụng chống mài mòn được pha chế từ dầu gốc chất lượng cao và phụ gia chống mài mòn & chống oxy hóa cao cấp nhờ vậy mà PTT Hydraulic 32, 46, 68, 100 có tuổi thọ cao. ...

« ‹ 1 › »