Mỡ bôi trơn

Độ nhớt

NLGI 0, 1, 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

là mỡ gốc lithium cực áp cao cấp được sản xuất từ dầu gốc khoáng cao cấp và chất làm đặc phức Lithi , phụ gia cực áp, chất ức chế oxy hóa và ăn mòn thích hợp trong công nghiệp cũng như máy móc động cơ dân dụng ...

Độ nhớt

NLGI 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

là mỡ gốc lithium đa dụng cao cấp được sản xuất từ dầu gốc khoáng cao cấp và chất làm đặc phức Lithi , chất ức chế oxy hóa và ăn mòn thích hợp trong công nghiệp cũng như máy móc động cơ nơi không yêu cầu độ cực áp. ...

Độ nhớt

NLGI 2, 3

Tiêu chuẩn

NLGI


Đánh giá

là mỡ truyền thống được sản xuất từ dầu gốc khoáng cao cấp và chất làm đặc phức Canxi , chất ức chế oxy hóa và ăn mòn ...

« ‹ 1 › »