Dầu phanh (thắng) & các sản phẩm khác

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

DOT 4 SAE J1703 TISI 591-2544 ชั้นคุณภาพ 232 ISO 4925


Đánh giá

là dầu phanh tổng hợp được phối trộn từ Glycol Ether và phụ gia cao cấp vượt qua yêu cầu của US Federal DOT 4 và SAE J1704. Dầu cũng vượt qua các thử nghiệm khắt khe của tiêu chuẩn TISI (Thái Lan) đạt chuẩn TIS 591-2001 ...

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

DOT 3 SAE J1703 ISO 4925


Đánh giá

là dầu phanh tổng hợp được phối trộn từ Glycol Ether và phụ gia cao cấp vượt qua yêu cầu của US Federal DOT 4 và SAE J1704. Dầu cũng vượt qua các thử nghiệm khắt khe của tiêu chuẩn TISI (Thái Lan) đạt chuẩn TIS 591-2001. ...

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

Manufactured from high quality Mineral Base oil for engines or equipment flushing. ...

Độ nhớt

N/A

Tiêu chuẩn

N/A


Đánh giá

PTT RADIATOR CLEANER : a high performance cleaning agent used to clean up deposits especially rust and scale, in the radiator and engine cooling system. The deposits are the cause of heat transfer deficiency, engine overheat and power drop problems. ...

« ‹ 1 2 »