Lịch sử hình thành

Tập đoàn Dầu khí Thái Lan ra đời vào ngày 29 tháng 12 năm 1978, thông qua đạo luật B.E.2521 (A.D.1978) về thẩm quyền dầu khí để thực hiện các hoạt động kinh doanh các ngành liên quan đến dầu khí.

Đối mặt với một thị trường cạnh tranh khốc liệt, chính phủ đã nhận thấy rằng vai trò tư nhân trong lĩnh vực kinh doanh năng lượng ngày càng quan trọng. Ngày 25 tháng 9 năm 2001, nội các chính phủ đã thông qua quyết định chuyển đổi tài sản của Tập đoàn Dầu khí Thái Lan thành vốn chủ sở hữu. Kể từ đó, công ty cổ phần quốc doanh PTT (PTT) đã được thành lập, với chính phủ nắm giữ không dưới 51 phần trăm cổ phần của công ty.

Sau đó không lâu, công ty cổ phần quốc doanh PTT được cổ phần hóa vào ngày 1 tháng 10 năm 2001 thông qua đạo luật B.E.2542 (A.D.1999) về cổ phần hóa với số vốn đăng ký là 20 tỷ Baht. Với cổ đông lớn nhất là Bộ Tài Chính, công ty đã chính thức lên sàn chứng khoán Thái Lan vào ngày 6 tháng 12 năm 2003. Với tư cách một doanh nghiệp Nhà Nước, PTT được đặt dưới sự giám sát của Bộ Năng Lượng.

Tầm nhìn

Từ công ty năng lượng quốc gia hàng đầu Thái Lan trở thành công ty năng lượng đa quốc gia

Nhiệm vụ

Tích hợp kinh doanh năng lượng và hóa dầu dưới vai trò là công ty năng lượng quốc gia với mục tiêu làm tròn nhiệm vụ đối với các chủ thể thiết yếu:

Quốc gia – Xã hội -  Cổ đông – Khách hàng – Đối tác – Nhân Viên

Đối với quốc gia

Bảo đảm an ninh năng lượng dài hạn thông qua việc cung cấp năng lượng chất lượng cao với giá thành hợp lý để hỗ trợ phát triển kinh tế.

Đối với khách hang

Bảo đảm sự hài lòng và của khách hàng thông qua việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đạt chất lượng quốc tế với giá thành hợp lý.

Đối với cộng đồng và xã hội

Trở thành công ty tiêu biểu thông qua quá trình xử lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế và cải thiện chất lượng sống của cộng đồng và xã hội.

Đối với đối tác doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh công bằng giữa các đối tác, đồng thời đề cao tin cậy, quan hệ và sự cộng tác để phát triển khả năng và nâng cao hiệu suất trong quan hệ hợp tác lâu dài.

Đối với cổ đông

Hoạt động kinh doanh có lãi dẫn đến phát triển bền vững và mang lại lợi nhuận tối ưu.

Đối với nhân viên

Hỗ trợ việc rèn luyện khả năng trong cung cách ứng xử chuyên nghiệp và bảo đảm đáp ứng nhu cầu của nhân viên theo kịp tiêu chuẩn các công ty hàng đầu khác để khuyến khích sự tham gia của nhân viên. 

Sự công nhận từ Quốc tế - Fortune Global 500 List

Tập đoàn PTT là công ty Thái Lan đầu tiên được xếp hạng trong danh sách 100 công ty lớn nhất Thế giới. Dựa trên những chỉ số về hiệu suất & thành tựu kinh doanh đạt được trong năm 2012, Tập đoàn PTT đã được xếp hạng thứ 95 trong danh sách 500 công ty lớn nhất toàn cầu theo đánh giá Fortune Global 500, một trong những tạp chí về kinh tế và tài chính có ảnh hưởng lớn nhất Thế giới. Tập đoàn PTT là công ty Thái Lan duy nhất đạt được thứ hạng cao như vậy, một minh chứng cho khả năng củng cố an ninh năng lượng và gây dựng niềm tin của các nhà đầu tư trên Thế giới vào nền kinh tế Thái Lan. Thành tích này phản ánh rõ ràng vị thế của Tập đoàn PTT, một công ty đa quốc gia Thái Lan ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.